Giambattista Valli Brand Label

Giambattista Valli Pleated Skirts

Shop the latest Giambattista Valli pleated skirts from the best fashion stores online.

Giambattista Valli Floral Print Maxi Skirt White
This item was first made available online
January 30, 2018 for 2062.00 USD.

Giambattista Valli Floral Print Maxi Skirt White

Giambattista Valli Floral Printed Maxi Skirt Pink Purple
This item was first made available online
April 30, 2018 for 2669.00 USD.

Giambattista Valli Floral Printed Maxi Skirt Pink Purple

Giambattista Valli Dotted Print Skirt Black
This item was first made available online
January 30, 2018 for 1895.00 USD.

Giambattista Valli Dotted Print Skirt Black

Giambattista Valli Lace Trim Pleated Skirt Pink Purple
This item was first made available online
January 30, 2018 for 759.00 USD.

Giambattista Valli Lace Trim Pleated Skirt Pink Purple

Giambattista Valli Floral Print Pleated Silk Maxi Skirt
This item was first made available online
October 31, 2016 for 1383.00 USD.

Giambattista Valli Floral Print Pleated Silk Maxi Skirt